stipendije_web

Dodatni natječaj – stipendije za mlade

STIPENDIJE ”NEMA PREDAJE” – dodatno izdanje

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima 2023/24.

Zbog neutrošenih sredstava u prvom javnom pozivu Zaklada Nema predaje odlučila je otvoriti dodatni odnosno novi natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2023/24.!

 

Zaklada dodjeljuje dodatnih sedam (7) stipendija. Kategorije za prijavu učenika završnih razreda srednje škole i studenata:

a) Stipendije za učenike završnih razreda/studente sportaše s invaliditetom (ukupno 3 stipendije)

b) Stipendije za učenike završnih razreda/studente po socioekonomskom statusu (ukupno 4 stipendije)

 

Natječaj je otvoren od 30.10.2023. do 10.11.2023. u 23:59h, a prijave uz svu dokumentaciju se dostavljaju isključivo elektronskim putem na e-mail adresu

info@zakladanemapredaje.hr

s naznakom ”Prijava za natječaj za dodjelu stipendija ”Nema predaje”.

 

IZNOS STIPENDIJE

Iznos jedne mjesečne stipendije po učeniku/studentu iznosit će 160,00 eura, a stipendije se dodijeljuju za ukupno 10 mjeseci, dakle ukupan iznos stipendije je 1.600,00 eura po stipendistu.

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Za sve učenike i studente koji se prijavljuju obavezno je članstvo u GNK Dinamo.

U prvoj kategoriji mogu se prijaviti učenici završnih razreda srednje škole i studenti s invaliditetom koji su ujedno sportaši. Obavezno je članstvo u sportskom klubu registriranom na području Republike Hrvatske.

U drugoj kategoriji mogu se prijaviti učenici završnih razreda srednje škole i studenti prema socioekonomskom kriteriju. Kandidati u ovoj kategoriji ne moraju biti sportaši. Kategorija se odnosi na mlade bez jednog ili oba roditelja, ili na mlade koji su pod skrbništvom, ili na one koji su učenici i studenti iz obitelji u kojima mjesečni prihod po članu kandidatova kućanstva, ostvaren u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. ne prelazi iznos od 310,00 eura. (dovoljno je ispunjavati uvjet barem jedne od navedenih skupina)

Napomena: U kategoriji djece koja su smještena u domu socijalne skrbi, ili kod drugih pružatelja usluga smještaja, potrebno je dostaviti rješenje centra za socijalnu skrb ili ugovor s pružateljem socijalne usluge smještaja. Za djecu kojima je priznato pravo socijalne usluge smještaja nije potrebno dostaviti potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitka za kandidata i sve članove kućanstva.

 

Podsjetimo, upravo je jedan od glavnih ciljeva zaklade pružati podršku talentiranim sportašicama i sportašima, ali i integracija osoba s invaliditetom u društvo te pomaganje na načelu socijalne solidarnosti. Želimo promovirati jednakost za sve.

 

SAŽETAK

Planirano je dodijeliti ukupno 7 pojedinačnih stipendija. Iznos jedne mjesečne stipendije po učeniku/studentu iznosi 160,00 eura, a ukupan iznos stipendije po osobi iznosi 1.600,00 eura.

Stipendije se dodjeljuju za ukupno 10 mjeseci u mjesečnim anuitetima.

Natječaj je otvoren od 30.10.2023. do 10.11.2023. u 23:59h.

VAŽNO! Molimo sve kandidate koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj da detaljno prouče:

– uvjete prijave

– opće kriterije u kategorijama učenik i student te potkategorijama

– da dostave u prijavi sve navedene potrebne informacije i dokumente

 

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Upravni odbor Zaklade zajedno s upraviteljicom predstavljaju povjerenstvo koje će donijeti odluku. Sve pristigle prijave, a koje udovoljavaju općim i posebnim kriterijima, uzet će se u razmatranje u pojedinoj kategoriji. Sukladno navedenom sustavu bodovanja, Povjerenstvo Zaklade bodovat će svakog kandidata te će nakon toga sastaviti rang listu u roku do 15.11.2023.

Zaklada sa stipendistima potpisuje Ugovor o stipendiji, uz javnu dodjelu stipendija u Zagrebu najkasnije do 30.11.2023. godine.

Rang lista te odluka o dodjeli stipendija zajedno s podacima o odabranim kandidatima, bit će objavljena na web stranicama Zaklade i GNK Dinamo.

 

 

DOKUMENTI

  1. JAVNI POZIV – DODATNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠK./AK. GODINU 2023/24. (klikni za preuzimanje)

PRIJAVNI DOKUMENTI ZA KANDIDATE

obavezno je dostaviti svu dokumentaciju navedenu u samom Natječaju (pročitati dokument ”Natječaj za dodjelu stipendija”)

  1. PRIJAVNICA (klikni za preuzimanje)

  2. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA – MALOLJETNA OSOBA (klikni za preuzimanje)

  3. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA – PUNOLJETNA OSOBA (klikni za preuzimanje)

  4. IZJAVA DA UČENIK/STUDENT NIJE KORISNIK NEKE DRUGE STIPENDIJE

 

 

___________________________________________

NATJEČAJ:

ZAKLADA GNK DINAMO NEMA PREDAJE na temelju Odluke Upravnog odbora Zaklade od dana 26.10.2023. godine raspisuje:

JAVNI POZIV ZA NATJEČAJ  ZA DODJELU STIPENDIJA ZAKLADE „GNK DINAMO NEMA PREDAJE“ ZA ŠKOLSKU/ AKADEMSKU GODINU 2023./2024. NAZIVA

”STIPENDIJE NEMA PREDAJE”

 

Članak I.

1. Zbog neutrošenih sredstava u prvom javnom pozivu ZAKLADA GNK DINAMO NEMA PREDAJE (u daljnjem tekstu: Zaklada) raspisuje dodatni javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade učenicima završnih razreda na redovitom srednjoškolskom obrazovanju za školsku godinu 2023./2024. te redovnim studentima za akademsku godinu 2023/2024. Pojam ”završni razred” podrazumijeva razred u kojem će kandidat završiti svoje srednjoškolsko obrazovanje prema programu obrazovne ustanove koju pohađa.

2. Javni natječaj bit će objavljen na službenim stranicama Zaklade https://zakladanemapredaje.hr/ dana 30.10.2023. godine i bit će otvoren za podnošenje prijava do 10.11.2023. godine do 23:59:59 h.

Članak II.

1. Zaklada namjerava dodijeliti sedam (7) pojedinačnih stipendija, u dvije kategorije kandidatima koji ispunjavaju natječajne uvjete.

KATEGORIJE I PODKATEGORIJE

A) Stipendije za učenike završnih razreda/studente sportaše s invaliditetom (ukupno 3 stipendije)

 B) Stipendije za učenike završnih razreda/studente po socioekonomskom statusu (ukupno 4 stipendije)

 

2. Iznos pojedinačne mjesečne stipendije po učeniku/studentu iznosi 160,00 eura (slovima: stoišezdeset eura)[1].

3. Stipendije se dodjeljuju za vrijeme od deset mjeseci.

 

Članak III.

Pravo na stipendiju može ostvariti kandidat koji je učenik završnog razreda ili student iz kategorija i potkategorija opisanih u članku I. i članku II. Ovog natječaja (dalje: kandidat) koji udovoljava uvjetima natječaja sukladno nastavnim odredbama:

1. UVJETI NATJEČAJA

  • ZA KANDIDATE U KATEGORIJI A) članka II.

1. državljanstvo Republike Hrvatske,
2. prebivalište na području Republike Hrvatske,
3. Status učenika završnih razreda srednje škole na teritoriju Republike Hrvatske u školskoj godini 2023./2024. ili status redovnog studenta na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2023./2024.
4. Članstvo u sportskom klubu registriranom na području Republike Hrvatske, a koje članstvo u tom klubu traje minimalno godinu dana računajući unazad od dana podnošenja prijave za stipendiju
5. Učenik/student nije korisnik neke druge stipendije ili sličnog oblika novčane pomoći u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.
6. Članstvo u Građanskom nogometnom klubu Dinamo Zagreb u trenutku podnošenja prijave za stipendiju
7. Teže oštećenje zdravlja ili invaliditet utvrđen po ovlaštenom tijelu prema posebnim propisima obavezno samo za kategoriju A)

  • ZA KANDIDATE U KATEGORIJI B) članka II.

1. državljanstvo Republike Hrvatske,
2. prebivalište na području Republike Hrvatske,
3. Status učenika završnih razreda srednje škole na teritoriju Republike Hrvatske u školskoj godini 2023./2024. ili status redovnog studenta na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2023./2024.
4. Učenik/student nije korisnik neke druge stipendije ili sličnog oblika novčane pomoći u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.
5. Članstvo u Građanskom nogometnom klubu Dinamo Zagreb u trenutku podnošenja prijave za stipendiju
6. Prosječni mjesečni prihod po članu kandidatova kućanstva, ostvaren u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. ne prelazi iznos od 310,00 eura
7. Kandidat bez jednog ili oba roditelja (preminuli, nestali, nepoznati roditelj/i ili im je oduzeta roditeljska skrb)
8. Kandidat je pod skrbništvom ili je ranije bio pod skrbništvom ili mu je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili mu je bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi

  • KRITERIJI KOJI SE DODATNO BODUJU U SVE TRI KATEGORIJE

1. Kandidat je kao sportaš pojedinac ili član ekipe sportskog kluba registriranog na području Republike Hrvatske osvojio jedno od prva tri mjesta na sportskom državnom ili međunarodnom natjecanju u 2022. godini ili u dosadašnjem dijelu 2023. godine
2. Kandidat je osvojio jedno od prva tri mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju iz provjere znanja u 2022. godini ili u dosadašnjem dijelu 2023. godine
3. Motivacijsko pismo kojim kandidat pojašnjava potrebu za stipendijom
4. Odličan ili vrlo dobar školski uspjeh u prošloj školskoj godini 2022/23. – učenik je ostvario uspjeh s najmanjom prosječnom ocjenom 3.5
5. Redovni student je upisan u akademsku godinu 2023/24. na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, s prosjekom ocjena u prošloj akademskoj godini od minimalno 3.5, a ako se radi o studentu prve godine studija, uzima se u obzir prosjek ostvaren u zadnjem razredu srednjoškolskog obrazovanja, pri čemu isti mora biti barem 3.5

 

Članak IV.

1. Pravo na stipendiju će ostvariti oni učenici/studenti, podnositelji prijava na Javni natječaj koji temeljem bodovanja po kriterijima za dodjelu stipendija ostvare dostatan broj bodova za jedno od prvih 15 mjesta na konačnoj rang-listi.

2. Kriteriji za dodjelu bodova prilikom ostvarivanja prava na stipendiju su:

(i) ostvareni opći uspjeh na kraju prošle školske godine za učenike:

*opći prosjek ocjena 3.5-4.0 = 100 bodova

*opći prosjek ocjena 4.1-4.5 = 200 bodova

*opći prosjek ocjena 4.6-5.0 = 400 bodova

(ii) ostvareni prosjek ocjena u zadnjoj akademskoj godini za studente[2]:

*opći prosjek ocjena 3.5-4.0 = 100 bodova

*opći prosjek ocjena 4.0-4.5 = 200 bodova

*opći prosjek ocjena 4.6-5.0 = 400 bodova

(iii) Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom ili međunarodnom sportskom natjecanju u 2022. ili dosadašnjem dijelu 2023. godine.[3]:

*osvojeno prvo mjesto = 300 bodova

*osvojeno drugo mjesto = 200 bodova

*osvojeno treće mjesto = 100 bodova

(iv) Kandidat je osvojio jedno od prva tri mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju iz provjere znanja[4]:

*osvojeno prvo mjesto = 300 bodova

*osvojeno drugo mjesto = 200 bodova

*osvojeno treće mjesto = 100 bodova

(v) Za svaku upisanu godinu članstva u GNK DINAMO kandidat će dobiti 100 bodova. Članstvo se broji pojedinačno po 365 dana (1 godina članstva = 365 dana).

(vi) Ocjena  motivacijskog pisma od strane Povjerenstva = 1 – 200 bodova[5]

 

Članak V.

Ako dva ili više kandidata za dodjelu stipendije ostvare isti broj bodova, prednost za dodjelu stipendije imat će kandidati po sljedećem redoslijedu kriterija:

(1.) kandidati s boljim ostvarenim prosjekom ocjena

(2.) kandidat koji je dulje član GNK Dinamo

 

Članak VI.

1. Prijavu na natječaj podnosi učenik/student. U slučaju da je kandidat maloljetan, potreban je i potpis roditelja/zakonskog skrbnika na Prijavnici.

2. Prijava se sastoji od ispunjene Prijavnice koju je moguće preuzeti na internetskim stranicama Zaklade[6] i dokumentacije koju je potrebno priložiti (članak 7. stavak 1. ovog Natječaja). Obavezno je naznačiti za koju se kategoriju kandidat prijavljuje.

3. Prijava sa svim traženim dokumentima se dostavlja isključivo elektronskim putem na e-mail adresu Zaklade Nema predaje

info@zakladanemapredaje.hr

s naznakom ”Prijava za natječaj za dodjelu stipendija ”Nema predaje”

 

4. Zadnji dan za dostavu dokumentacije je 10.11.2023. godine do 23:59h.

5. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.

 

Članak VII.

I. Uz prijavnicu je potrebno dostaviti u preslici:

1. Dokaz o državljanstvu – Domovnica ili e-domovnica
2. Motivacijsko pismo koje sadrži i osobne podatke kandidata (uz obaveznu dostavu OIB-a) uz naznaku za koju se kategoriju – potkategoriju prijavljuje (preporuka je objasniti na kraju pisma koje dokaze kandidat dostavlja u prilog ispunjenju natječajnih uvjeta)
3. Potvrda Ministarstva unutarnjih poslova (dalje: MUP) o adresi prebivališta, odnosno boravišta za kandidata
4. Za kandidata koji se prijavljuje u kategoriji ”stipendije po socioekonomskom statusu” uvjerenje o prebivalištu ili elektronički zapis za kandidata i sve članove kućanstva (ne starije od dana objave Natječaja) te potvrda Porezne uprave (ispostave prema mjestu prebivališta) o visini dohotka i primitka za kandidata i sve članove kućanstva u razdoblju 01.01.2022. – 31.12.2022. godine
5. Svjedodžba o završenom zadnjem razredu srednje škole ako kandidat upisuje prvu godinu studija – ZA STUDENTE
6. Potvrda srednje škole o redovito upisanom razredu u šk. god. 2023./2024. te svjedodžba zadnjeg završenog razreda srednje škole – ZA UČENIKE
7. Potvrda visokog učilišta o prosjeku ocjena, ako je kandidat upisao 2., 3., 4., 5. ili 6. godinu studija – ZA STUDENTE
8. Dokaz o ostvarenom uspjehu na sportskom natjecanju
9. Dokaz o ostvarenom uspjehu na natjecanju iz provjere znanja
10. Potvrdu visokog učilišta o redovitom upisu u akademsku godinu 2023./2024. – ZA STUDENTE
11. Preslika članske iskaznice GNK Dinamo (za sve godine za koje kandidat posjeduje)
12. Izjavu kandidata o privoli obrade osobnih podataka[7]
13. Izjava o privoli obrade osobnih podataka za maloljetnog učenika[8] (potpisuju roditelji/skrbnici)
14. Za kandidata koji se prijavljuje u kategoriji ”stipendije za sportaše s invaliditetom” potvrda sportskog kluba čiji je kandidat član s obaveznom naznakom duljine članstva
15. Za kandidata kojem su jedan ili oba roditelja preminula, nestala ili nepoznata – izvod iz matične knjige umrlih ili kandidatov rodni list u iz kojeg je razvidno da je upisana činjenica da je roditelj preminuo, nestao ili nepoznat
16. Za kandidata s težim oštećenjem zdravlja ili utvrđenim invaliditetom – Rješenje nadležne ustanove sukladno posebnim propisima
17. Rješenje/potvrda nadležne ustanove iz područja socijalne skrbi o priznavanju prava na socijalnu uslugu smještaja i/ili potvrda odgovarajuće nadležne ustanove za studente koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske
18. Za maloljetnog kandidata rodni list ili Rješenje centra za socijalnu skrb, a koji dokazuju identitet osobe koja ima roditeljska prava/skrbništvo nad maloljetnim kandidatom
19. Izjava kandidata da nije korisnik neke druge stipendije ili drugog oblika novčane pomoći u školskoj akademskoj godini 2023./2024.

 

II. Kandidat je obvezan, na zahtjev Zaklade, predočiti na uvid originale poslane dokumentacije, pod prijetnjom odbačaja prijave u slučaju neodazivanja.

III. Predana dokumentacija ne vraća se kandidatima.

 

Članak VIII.

1. Razmatranje zaprimljenih prijava na Javni natječaj provest će Povjerenstvo za pregled i ocjenu prijava na Javni natječaj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), uz obvezno pridržavanje propisanih uvjeta, kriterija i ograničenja propisanih ovim Javnim natječajem.
2. Povjerenstvo se sastoji od članova Upravnog odbora Zaklade i Upraviteljice Zaklade.
3. Sve pravovremeno pristigle prijave Povjerenstvo će uzeti u razmatranje.
4. Sukladno navedenom sustavu bodovanja, Povjerenstvo Zaklade će bodovati svakog kandidata zasebno te nakon toga sastaviti rang listu sukladno utvrđenim bodovima.
5. Rang lista 7 kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova, a sukladno kategorijama za dodjelu stipendija, bit će objavljena na web stranici Zaklade https://zakladanemapredaje.hr/ dana 15.11.2023. godine.
6. Protiv utvrđene konačne rang liste nema mogućnosti podnošenja prigovora.
7. Upravni odbor Zaklade će na temelju rang liste donijeti Odluku o dodjeli stipendija učenicima/studentima na redovnom srednjoškolskom obrazovanju za školsku/akademsku godinu 2023./2024. (u daljnjem tekstu: Odluka o dodjeli stipendija).
8. Odluka o dodjeli stipendija bit će donesena do 17.11.2023. godine te dostavljena kandidatima.

 

Članak IX.

1. Upraviteljica Zaklade će, u ime Zaklade, s učenicima i studentima koji ostvare pravo na stipendiju temeljem ovog Javnog natječaja zaključiti Ugovore o dodjeli stipendije, kojima će se regulirati dinamika isplate stipendija te sva međusobna prava i obveze korisnika stipendije i Zaklade.
2. Zaklada će organizirati svečanost potpisivanja Ugovora o dodjeli stipendije sa kandidatima, o čemu će kandidati biti pravovremeno obavješteni putem podataka o kontaktu koje su dostavili uz Prijavu. Svečanost na kojoj će Ugovori biti potpisani bit će organizirana najkasnije do 30. studenog 2023. godine u Zagrebu.
3. Zaklada će podatke o ishodu ove donacije učiniti dostupnim javnosti i svojim donatorima, što podrazumijeva objavu u tiskanim i digitalnim medijima poput časopisa, publikacija (npr. brošure, plakati), internetskih stranica i društvenih mreža (npr. Facebook, Instagram, YouTube), te na različitim događanjima radi prezentacije projekta i promicanja podrške prema učenicima i studentima.
4. Davatelj donacije obavijestit će pravovremeno Korisnika donacije o aktivnostima iz stavka 2. ovog Članka.
5. Korisnik donacije obavezuje se prisustvovati svečanosti dodjele donacija, sukladno dogovoru.

 

Članak X.

1. Prijavitelji sudjelovanjem u Natječaju prihvaćaju ove uvjete Natječaja, u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Zaklade po osnovi naknade troškova i/ili bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati izvršenjem radnji propisanih ovim Natječajem.
2. Zaklada zadržava pravo po svojoj slobodnoj diskrecijskoj ocjeni obustaviti provedbu natječaja u svako vrijeme do donošenja Odluke o dodjeli stipendije.
3. Izrazi korišteni u ovom Javnom natječaju koji imaju rodno značenje, korišteni su neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
4. Za slučaj potrebe za dodatnim pojašnjenjem kandidati mogu kontaktirati Zakladu putem e-mail adrese info@zakladanemapredaje.hr