Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Ove godine u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Zaklada Nema predaje želi uputiti nekoliko riječi podrške svim navijačicama, navijačima, građankama i građanima osobama s invaliditetom u našoj zajednici.

Osobe s invaliditetom, djeca i odrasli, nažalost, još uvijek u našoj zajednici nemaju jednake mogućnosti, jednaka prava i jednak pristup u društvu. Na svima nama je upravo zato misija, zadatak i obaveza da zajedničkim snagama radimo na podizanju svijesti o važnosti integracije osoba s invaliditetom u društvo te o važnosti jednakosti, ravnopravnosti i jednakih mogućnosti.

Često se smatra da osobe s invaliditetom nisu sposobne raditi, da djeca s teškoćama u razvoju nisu sposobna baviti se sportom, da ne bi trebala imati mogućnost sudjelovanja u raznim edukativnim i zabavnim sadržajima, da se općenito djecu i odrasle s invaliditetom ne treba uključivati u aktivnosti koje vole, primjerice u sport, edukaciju, zabavu, aktivnosti u slobodno vrijeme. Smatramo da su takve pretpostavke apsolutno pogrešne i smatramo da svaki čovjek ima pravo i treba imati mogućnost sudjelovati u društvu u potpunosti, bez prepreka, bez ograničavanja, bez diskriminacije i nejednakosti. Zalažemo se za promociju integracije osoba s invaliditetom u društvo kada god i gdje god je to moguće, a posebno u nogomet i u druge sportove u kojima postoje brojni talentirani i vrhunski sportaši s invaliditetom.

Kroz niz ranijih aktivnosti, kroz natječaj zaklade za donacije, kroz pojedinačne donacije fizičkim osobama i udrugama, zaklada aktivno pokazuje svoj stav o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom u naše društvo i na tome će nastaviti kontinuirano raditi jer jedini stav koji je ispravan je da svi ljudi trebaju imati jednaka prava i mogućnosti. Mi ćemo svakako pomagati u toj misiji!

Zaklada Nema predaje